Η Πρώτη Περίοδος...
Μουσείο Αγροτικής, Πολιτιστικής και Λαογραφικής Κληρονομιάς Ρόδου

Το Μουσείο Αγροτικής, Πολιτιστικής και Λαογραφικής Κληρονομιάς Ρόδου, αποτελεί μία δράση ενεργών πολιτών της Ρόδου, που προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία του νησιού τους στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του. Λειτουργεί άτυπα και έχει ως σκοπό:

-Την ερεύνα της πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς της περιοχής.
-Την συλλογή, συντήρηση και μουσειολογική παρουσίαση αντικειμένων.
-Το στήσιμο εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για νέους.
-Την διοργάνωση συναντήσεων με αντικείμενο τα μουσεία και το λαϊκό Πολιτισμό και η συνεργασία με άλλα αντίστοιχα μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.
-Την προβολή των δράσεων αυτών μέσα από το διαδίκτυο.

Επί του παρόντος στεγάζεται σε χώρους του Λαογραφικού Μουσείου Μαλώνας "Grandma Tsambiκa's House”.


Η Εξέλιξη...
Σύσταση της ΑΜΚΕ «ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» ή «ECOMUSEUM RHODES»

Στις 16 Νοεμβρίου 2011 η ομάδα πολιτών της Ρόδου, η οποία εδώ και πέντε χρόνια υλοποιούσε δράσεις μέσα από ένα άτυπο φορέα με τον τίτλο «Μουσείο Αγροτικής, Πολιτιστικής και Λαογραφικής Κληρονομιάς Ρόδου», μετετράπη σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με τίτλο «ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» ή στην Αγγλική «ECOMUSEUM RHODES».

Ως μέλη της προσωρινής Συντονιστικής Γραμματείας, ορίσθηκαν τα εξής τακτικά μέλη:
Πρόεδρος           Μόσχος Κούκουλας του Δημήτρη
Αντιπρόεδρος      Ανδρέας Κούκουλας του Μόσχου
Γραμματέας        Ψαράς Νικόλαος του Στέφανου
Ταμίας               Δημήτρης Κούκουλας του Μόσχου
Μέλος                Εμμανουήλ Κουτσούρης του Ιωάννη

Η πρώτη εκλογική Συνέλευση κατά την οποία θα γίνει εκλογή των μελών της Συντονιστικής Γραμματείας, θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 31/12/2012