Μουσείο Αγροτικής, Πολιτιστικής και Λαογραφικής Κληρονομιάς Μαλώνας “Grandma Tsabika's House”.

Το Λαογραφικό Μουσείο Μαλώνας, γνωστό ως “Το σπίτι της γιαγιάς Τσαμπίκας” ή “Grandma Tsabika's House”, έχει ως σκοπό να συμβάλει στην ανάδειξη και διάσωση ενός σημαντικού κομματιού της πλούσιας λαϊκής παράδοσης και του πολιτιστικού και πολιτισμικού πλούτου, που είχε μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα το χωριό Μαλώνα.

Ο τρόπος παρουσίασης των εκθεμάτων στοχεύει στο να μεταφέρει την εικόνα των οικονομικοκοινωνικών συνθηκών ζωής και των συνηθειών της παραδοσιακής κοινωνίας των χωριών της Ρόδου, στην οποία η Μαλώνα κατείχε μέχρι και το 1965 δεσπόζουσα θέση και να ταξιδεύει τους επισκέπτες του στο πρόσφατο αγροτικό παρελθόν του νησιού και στην αυθεντικότητα της ζωής των κατοίκων του.

Το “Σπίτι της γιαγιάς Τσαμπίκας”, θα συνδέσει το μουσείο με την ζωή μέσα από τα εκθέματα του, που εκτός από την οργανική τους λειτουργία, θα καθρεφτίζουν την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό της μέσα στον οποίον γεννήθηκαν και τον οποίο εκφράζουν.

Αποτελείται από το καμαρικό με τους παταρούς , το κελί με τον φούρνο και το κούμελο του, την αυλή με την λεμονιά και τα λουλούδια, όλα επιπλωμένα και εξοπλισμένα με τα σκεύη κα τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν τότε οι οικογένειες στην καθημερινή τους ζωή.

Είναι επισκέψιμο σε προκαθορισμένες ώρες με ελεύθερη είσοδο.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση www.grandmashouse.gr

Την δημιουργία και το κόστος λειτουργίας του, έχει αναλάβει η εταιρεία OMIKRON travel and tourism SA