09.30 Έναρξη Συνεδρίου.

Καλωσόρισμα από τους:
· Νομάρχη Δωδεκανήσου, κ. Μαχαιρίδη Γιάννη.
· Πρόεδρο της ΤΕΔΚΔ και Δήμαρχο Πεταλούδων, κ. Κορδίνα Μιχάλη.
· Δήμαρχο Δήμου Καμείρου, Κρητικό Δημήτρη.

Χαιρετισμοί προσκεκλημένων.

10:30 Εναρκτήρια ομιλία.
Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος της Αγροτουριστικής Α.Ε.
Αγροτουρισμός ένα τουριστικό προϊόν που ενισχύει τον μαζικό τουρισμό.

10.50 -12.10 Κεντρικές Εισηγήσεις
Συντονιστής: Δέσποινα Διακοσταυριανού- Σώζου και Δημήτρης Κούκουλας.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου κκ Κύριλλος.
Θρησκευτικός τουρισμός και Ρόδος.

Νικητιάδης Γιώργος, Βουλευτής Δωδεκανήσου.
Η αναγκαιότητα ισόρροπης ανάπτυξης στο νησί της Ρόδου και η συμβολή του οικοτουρισμού.

Χατζηδιάκος Φώτης, Αντινομάρχης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Πρωτογενούς Τομέα της Νομαρχίας Δωδεκανήσου.
Ο ε­ναλ­λα­κτι­κός του­ρι­σμός και η συμ­βο­λή της Νο­μαρ­χια­κής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου στην πε­ρι­φε­ρεια­κή ανάπτυξη.

Σπιλάνης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος στην Ρόδο. Ποια αναγκαιότητα;

Χασιώτης Ιωάννης, Γεωπόνος, στέλεχος μονάδας Β διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER Plus.
Τι εννοούμε με τον όρο Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού; Πως συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη ο αγροτουρισμός;

Μιχαηλίδης Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ.
Αγροτουριστική επιχείρηση. Μια νέα πραγματικότητα;

Μηναϊδης Βασίλης, Πρόεδρος Ενωσης Ξενοδόχων Ρόδου.
Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ρόδο. Προς ποια κατεύθυνση;

12.10-13.00: Α’ θεματική ενότητα - Αειφόρος τουρισμός, Μπορούμε;
Συντονιστές: Μανόλης Σαββής και Σωτήρης Παμπάκας.

Εισηγήσεις:

Παππάς Ευάγγελος, Βιολόγος M.Sc. Δ/ντης ΟικοΜ ΕΠΕ.
Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την υποστήριξη ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων.

Αρσένης Κρίτωνας, Υπεύθυνος Δικτύου Αειφόρου Ανάπτυξης στο Αιγαίο, Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Προς μια στρατηγική για την ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού στην Ρόδο. Καλές πρακτικές αειφόρου τουρισμού.

Λέκκας Ευθύμης, Καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γεώτοποι. Ο άγνωστος πλούτος της Ρόδου.

Στεφανάκης Νανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας και Νομισματικής, τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η Κυμισάλα και οι προοπτικές ανάπτυξης αρχαιολογικού τουρισμού στο Δήμο Αταβύρου.

13.00-13.15: Διάλειμμα. Γευσιγνωσία από οινοποιεία του δήμου Αταβύρου. Τοπικά εδέσματα.

13.15-14.00: Β’ θεματική ενότητα - Ο Οικοτουρισμός ως μέσο για ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.
Συντονιστές : Νίκος Τσουκαλάς και Στέλιος Κούτρης.

Εισηγήσεις:

Κούκουλας Δημήτρης, Οικονομολόγος, CEO AegeanCity.com
Παρουσίαση της δράσης: Ecomuseun Rodos. «το ταξίδι στον χώρο και το χρόνο στο περιβάλλον της Ρόδου».

Σαββής Μανόλης, Δήμαρχος Δήμου Νότιας Ρόδου, Πρόεδρος ΔΣ ΑΝΔΩ.
Η Εμπειρία του Leader plus στην ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στα Δωδεκάνησα.

Αντωνάκης Αντώνης, Πρόεδρος Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου.
Η διατροφική αλυσίδα των ξενοδοχείων και η συμμετοχή των τοπικών αγροτικών προϊόντων.

Γκόγκου Κατερίνα, Αντιπρόεδρος Σωματείου Ξεναγών Δωδεκανήσου.
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μια νέα τουριστική φιλοσοφία για την ανάδειξη της ‘άγνωστης Ρόδου’.

14.00-14.50: Γ’ θεματική ενότητα - Το οικολογικό και πολιτιστικό "απόθεμα” των χωριών της Ρόδου.
Συντονιστές : Πάνος Βενέρης και Αντώνης Χατζηϊωάννου.

Εισηγήσεις:

Μελένος Δημήτρης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.
Εικονικές και πραγματικές διαδρομές των οικισμών της νήσου Ρόδου. Ανακάλυψη της ανώνυμης αρχιτεκτονικής.

Φάκκα Ζηνοβία, Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νομαρχίας Δωδεκανήσου.
Συμ­με­το­χή και συμ­βο­λή των Πο­λι­τι­στι­κών Συλ­λό­γων στην τοπική ανάπτυξη.

Θεοδωρίδης Νίκος, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, Επιθεωρητής Δασών Νότιου Αιγαίου
Η βιοποικιλότητα και τουριστικό ενδιαφέρον.

Παπαστεργίου Κωσταντινιά, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Δήμου Καμείρου.
Μνημεία φύσης και πολιτισμού στο Δήμο Καμείρου.

Μιχαηλίδης Τάκης, Διευθυντής Ροδιακού Οργανισμού Αγώνων Νήσων.
Αθλήματα στην φύση και ήπιες μορφές τουρισμού.

14.50-15.25: Δ’ θεματική ενότητα - Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Τοπικές Κοινωνίες.
Συντονιστές: Δημήτρης Κρητικός και Μιλτιάδης Λογοθέτης.

Εισηγήσεις:

Κόνσολας Μάνος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδίων και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και οι τοπικές κοινωνίες: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη.

Παπαβασιλείου Βασίλειος, Εκπαιδευτικός, υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Περιπατητικός τουρισμός. Δημιουργία δικτύου τοπικών διαδρομών.

Ματζάνος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Προστατευόμενες περιοχές και αειφόρος ανάπτυξη: Μελέτη περίπτωσης, η κοιλάδα του Αίθωνα του Δήμου Αρχαγγέλου.

Τσακίρης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός, υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Οι γειτονιές των χωριών μας. Διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μουστάκας Λουκάς, υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Δημιουργία τοπικού κέντρο αειφόρου ανάπτυξης.

Ακολουθούν γενικές τοποθετήσεις από:
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Πολιτιστικούς Συλλόγους, Αναπτυξιακές εταιρείες των Δήμων

15.25-16.00 Συζήτηση.
Σύνοψη και Διατύπωση συμπερασμάτων

Κλείσιμο εργασιών του συνεδρίου.