Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Προφανώς, ο τουρισμός δεν αποτελεί πανάκεια για τα προβλήματα στην αγροτική οικονομία του νησιού και δεν ευθύνεται για την πλήρη εγκατάλειψη της από τους αγρότες. Η τουριστική ανάπτυξη που βιώνει τα τελευταία πενήντα χρόνια η Ρόδος, έχει προσφέρει ευημερία και σε ένα σημαντικό μέρος και του αγροτικού πληθυσμού του νησιού, μέσα από την απασχόληση του στην τουριστική βιομηχανία και την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων από τους τουρίστες. Όμως σήμερα η κατάλληλη ήπια τουριστική ανάπτυξη και των αγροτικών περιοχών μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση βιώσιμων πηγών ευημερίας. Οι εμπειρίες σχεδιασμού κατά τις προηγούμενες δεκαετίες καταδεικνύουν ότι το καθεστώς “ανοικτής βοήθειας” και των αποσπασματικών μέτρων έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια του. Αντί αυτού, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, ένας διατομεακός σχεδιασμός και πλάνο δράσης, ένας χρηματοδοτικός συνδυασμός σε περιορισμένες χωρικές ενότητες, έτσι ώστε να καταστεί η περιοχή πιο παραγωγική, παρέχοντας ένα δυναμικό ευκαιριών και μελλοντικές προοπτικές.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείτε:
• Ο εμπλουτισμός του «τουριστικού χαρτοφυλακίου» της Ρόδου με νέα, διαφοροποιημένα και καινοτόμα τουριστικά προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας.
• Η διαμόρφωση θετικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού κλίματος για το τουριστικό επιχειρείν και τις επενδύσεις.
• Η συστηματική προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με την δημιουργία ειδικών υποδομών και την χρήση νέων τεχνολογιών.
• Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, με την αξιοποίηση της γνώσης, της εκπαίδευσης και της εμπειρίας.
• Η διασφάλιση και διεύρυνση των δικτύων διανομής των τουριστικών μας προϊόντων και η ενεργοποίηση ενός «επιθετικού δικτύου» φίλων και επισκεπτών των νησιού μας, (Δωδεκανήσιοι της Διασποράς, Repeaters κα) στα πλαίσια μιας σύγχρονης πολυπαραμετρικής «τουριστικής διπλωματίας».

Πιστεύουμε , ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να διαμορφώσει ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Δημιουργεί ένα σύγχρονο «τουριστικό χαρτοφυλάκιο» με ποιοτικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του καθενός ξεχωριστά. Δημιουργούνται έτσι σταθερά, διακριτά και διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον Ροδιακό τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Στο σημείο δε αυτό, είναι πλέον οι τοπικές κοινωνίες του νησιού αυτές που καλούνται για να αναπτύξουν ήπιες δραστηριότητες με τις δικές τους δυνάμεις, που να σέβονται την φυσιογνωμία και τους φυσικούς πόρους του τόπου μας και να εξασφαλίζουν επάρκεια στις επόμενες γενιές.

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους εργάστηκαν για το συνέδριο αυτό, ιδιαίτερα τους εισηγητές που με την επιστημονική τους κατάρτιση έβαλαν το λιθαράκι τους για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Ρόδου, την οργανωτική επιτροπή, τους πολιτικούς εκπροσώπους του νομού ως και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού που συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες, τους χορηγούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο Έλαφος για την άριστη φιλοξενία.

Η επιτροπή Πορισμάτων του Συνεδρίου
Βενέρης Πάνος (ΤΕΕ Δωδεκανήσου)
Κόνσολας Μάνος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Κούκουλας Δημήτρης (ως εκπρόσωπος των φορέων διοργάνωσης του συνεδρίου).
Λογοθέτης Μιλτιάδης (Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου)