Ημερίδα: Ο Λαϊκός Πολιτισμός της Δωδεκανήσου – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2009 με την συμμετοχή εκπροσώπων από πενήντα πέντε Συλλόγους και Πολιτιστικούς Οργανισμούς όλων των Δήμων του νησιού της Ρόδου οι εργασίες ημερίδας που είχε ως θέμα της τον τοπικό Λαϊκό Πολιτισμό της Δωδεκανήσου. Σε αυτήν συμμετείχαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους ο Μητροπολίτης Ρόδου Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι των Δήμων του νησιού.

Οι εργασίες συντονίστηκαν από τον κ. Δημήτρη Κούκουλα, εκπρόσωπο της δράσης Ecomuseum of Rodos και οι εισηγήσεις και τοποθετήσεις των εκπροσώπων των συλλόγων αναπτύχθηκαν μέσα από τις πέντε παρακάτω πέντε θεματικές ενότητες.

1η ενότητα: Δωδεκανησιακός Λαϊκός Πολιτισμός. Διαπιστώσεις και προοπτικές.
Προεδρεύων: Μανόλης Μακρής, Πρόεδρος Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου

2η ενότητα: Ο προσδιορισμός και η ανάδειξη του ρόλου των Πολιτιστικών Συλλόγων στην διατήρηση του Δωδεκανησιακού Λαϊκού Πολιτισμού.
Προεδρεύων: Φίλιππος Λίσγος, Μέλος ΔΣ Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Δωδεκανήσου

3η ενότητα: Η διαμόρφωση νέων προτάσεων για την στήριξη και ανάπτυξη των Συλλόγων που το αντικείμενό τους περιλαμβάνει τη διάδοση του Δωδεκανησιακού Λαϊκού Πολιτισμού.
Προεδρεύων: Σακελαρίου Παναγιώτης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων

4η ενότητα: Η αναζωογόνηση της τοπικής μουσικής παράδοσης και η εμπλοκή της νέας γενιάς μέσα από δραστηριότητες και καλλιτεχνική δημιουργία για τον Λαϊκό Πολιτισμό.
Προεδρεύων: Γιώργος Κωνστάντζος, Ερευνητής, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής

5η ενότητα: Ο Τοπικός Λαϊκός Πολιτισμός ως μέσο για την οικονομική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου.
Προεδρεύων: Μιλτιάδης Λογοθέτης, Οικονομολόγος-Συγγραφέας

Συνοψίζοντας το γόνιμο διάλογο και προβληματισμό αρκετών ωρών με εισηγήσεις και τοποθετήσεις που ανέδειξαν την αγωνία και τον έντονο προβληματισμό για αυτό που περιγράφεται ως Λαϊκός Πολιτισμός της Δωδεκανήσου, είτε αυτό αφορά την παράδοση και τα τοπικά έθιμα είτε την τοπική μουσική οι σύνεδροι κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

α) Να καταγραφεί και εκδοθεί το σύνολο των τραγουδιών που υπάρχουν στην Ρόδο, αφενός για να διασωθούν και αφετέρου για να αναδείξουν και τον όχι και τόσο γνωστό μέχρι σήμερα μουσικό πλούτο του νησιού.

β) Να γίνει καταγραφή και να καταβληθεί προσπάθεια για να διασωθεί η τοπική ντοπιολαλιά που υπάρχει σε πολλά χωριά και νησιά της Δωδεκανήσου.

γ) Προκειμένου να ενισχυθεί ο τοπικός λαϊκός πολιτισμός, να ζητήσουν από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού ,να περιορίσουν τα κονδύλια που διαθέτουν για την μετάκληση «γνωστών ονομάτων» καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων από την Αθήνα και το ποσό αυτό να διατεθεί για ενίσχυση εκδηλώσεων των τοπικών μουσικών σχημάτων/καλλιτεχνών και θεατρικών εκδηλώσεων των συλλόγων.

δ) Επίσης να ζητήσουν από τους ΟΤΑ να υπάρξει καλύτερος συντονισμός στον χρονικό προγραμματισμό για όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο νησί και να μην παρατηρείτε η αλληλοκάλυψη.

ε) Να δημιουργηθούν μηχανισμοί καλύτερης προβολής και προώθησης τους αξιοποιώντας την νέα τεχνολογία και το διαδίκτυο.

στ) Να ενισχυθούν οι προσπάθειες για μουσική παιδεία σε παραδοσιακά όργανα που γίνονται είτε μέσα από το μουσικό γυμνάσιο είτε από μουσικά εργαστήρια που λειτουργούν στους Δήμους του νησιού. Ομοίως και για την θεατρική.

ζ) Να αναληφθούν πρωτοβουλίες ούτως ώστε ο λαϊκός πολιτισμός να ενταχθεί στην μαθησιακή διαδικασία των σχολείων και να καταβληθεί προσπάθεια για να μπορούν τα παιδιά στα σχολεία του νησιού να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες από επιμέρους στοιχεία του.

η) Να βρεθεί τρόπος ανάδειξης της δουλειάς και του ιδιαίτερου προϊόντος των εργαστηρίων της τοπικής λαϊκής τέχνης, που συνιστούν μέρος του τοπικού πολιτισμού.

Τέλος από τους παριστάμενους στην ημερίδα συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί επιτροπή με την συμμετοχή των κκ. Μανόλη Μακρή, Μιλτιάδη Λογοθέτη, Παναγιώτη Σακελαρίου, Φίλιππα Λίσγου και Δημήτρη Κούκουλα, που ως συντονιστικό όργανο θα ασχοληθεί άμεσα με τα ακόλουθα:

• Να εντοπίσει και καταγράψει όλους τους ενεργούς πολιτιστικούς συλλόγους που υπάρχουν στο νησί.
• Να προετοιμάσει τα νομικά έγραφα για την δημιουργία μιας ομοσπονδίας των πολιτιστικών συλλόγων που υπάρχουν στους Δήμους και τα χωριά της Ρόδου.
• Να οργανώσει την δημιουργία ενός κύκλου από εκδηλώσεις των συλλόγων που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές καλοκαίρι στην Ρόδο. Οι εκδηλώσεις αυτές θα αφορούν αναπαράσταση τοπικών λαογραφικών δρώμενων.
• Να προετοιμάσει σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ και τους Δήμους της Ρόδου την διοργάνωση μέσα στο 2010 Forum, που θα έχει ως σκοπό να επεξεργασθεί τρόπους για την πολιτιστική Ανάπτυξη της περιοχής, την διαμόρφωση του πολιτιστικού προϊόντος και την δημιουργία διαδημοτικού Οργανισμού που ως φορέας-ομπρέλα Πολιτιστικής Ανάπτυξης θα διαχειριστεί και συντονίσει τα θέματα πολιτισμού του νησιού της Ρόδου.
• Του Forum αυτού θα προηγηθεί ανοικτή συζήτηση μέσα από το διαδίκτυο με όλους τους φορείς και τους πολίτες της Δωδεκανήσου