Καρβουναραίοι ονομάζονταν οι τεχνίτες που αναλάμβαναν την παραγωγή κάρβουνου. Η παραγωγή του κάρβουνου γινόταν από την άνοιξη ως το φθινόπωρο σε υπαίθρια καμίνια και απαιτούσε εξειδικευμένη γνώση, υπομονή και αντοχή. Οι καρβουναραίοι εργάζονταν σε μικρές ομάδες (συντροφιές). Συμφωνούσαν εκ των προτέρων για τον τόπο και τον χρόνο παραγωγής του κάρβουνου, σε αγρούς που διέθεταν την απαραίτητη πρώτη ύλη και στη συνέχεια κατασκεύαζαν το καμίνι, άναβαν τη φωτιά και επέβλεπαν νύχτα-μέρα τη σιγανή καύση.