Κεραμιδάδες ονόμαζαν τους τεχνίτες που κατασκεύαζαν τα κεραμίδια και τα τούβλα. Απασχολούσαν μαζί τους ως βοηθούς και αρκετούς κάτοικους των χωριών.  Οι εργάτες αρχικά έφτιαχναν με ντόπιο χώμα το πρόπλασμα μέσα σε καλούπια, σε υπαίθρια εργαστήρια αρχικά κοσκινίζοντας το χώμα.

Έπειτα, έψηναν το χώμα στα καμίνια, δηλαδή μικρούς φούρνους συνήθως πρόχειρα κατασκευασμένους από χώμα και τούβλα. Η παραγωγή επαρκούσε για την τοπική κατανάλωση.